PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: Sułowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Sułowskiej w Miliczu