PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

OLSZA: obręb geodezyjny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz