PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

CZATKOWICE: dz. 331/1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar działki nr 331/1 AM 1 obręb Czatkowice w gminie Milicz