PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MIŁOCHOWICE: dz. 186/1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki Nr 186/1 w Miłochowicach, gmina Milicz