PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: ul. Powstańców Wielkopolskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu