PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: ul. Wojska Polskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miliczu