PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: Dworcowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Dworcowej w Miliczu