PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

MILICZ: Rawicka - dz. nr 7, 9, 10, 11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Rawickiej w Miliczu, obejmującego działki nr 7, 9, 10, 11, AM 3